Konular

Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu, Türkiye’nin amacı, planlama, tasarım, işletme, izleme-ölçüm, deney, modelleme, araştırma ve geliştirme konularına yoğunlaşan klasik ve mekanize tünelcilik ile ilgili çeşitli konuları tartışmaktır. Sempozyumun ilgi alanları, bunlarla sınırlı olamamak kaydıyla aşağıdaki gibidir:

 • Yeraltı yapılarının tasarımı, planlanması ve kullanımı
 • Arazi ve laboratuvar incelemeleri, zemin ve kaya deneyleri
 • Jeolojik ve jeoteknik raporlandırma
 • Klasik tünelcilik, Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM)
 • Boru kemer ve diğer arazi ön-güçlendirme uygulamaları
 • Püskürtme beton, tel hasır, çelik tahkimat/iksa uygulamaları
 • Kentsel alanlarda delme-patlatma uygulamaları ve titreşimler
 • Kazı, tahkimat, nakliyat, havalandırma ve su atımı (drenaj) uygulamaları
 • Yeni (hızlı) kazı teknolojileri, seçim, tasarım ve performans
 • Tam cepheli tünel açma makineleri (TBM’ler)
 • Kollu galeri açma makineleri (roadheader) ve darbeli/hidrolik kırıcılar
 • Yeni (hızlı) kazı teknolojilerinde lojistik (back up) üniteler
 • Mobilizasyon, portallar, kuyruk enjeksiyonu (void grouting)
 • Pasa-zemin şartlandırma, çamur (slurry) şartlandırma
 • Risk analizi ve yönetimi, organizasyon, ihale tipleri-süreçleri, maliyetler
 • Çevresel etkiler, arazi deformasyonları, jeoteknik ölçümler ve izleme
 • Ön delgi, zemin iyileştirme, jet grouting
 • Yeraltı kazılarında iş sağlığı ve güvenliği
 • Kazı sonrası işler, elektromekanik, sinyalizasyon, yangın izleme
 • Yeraltı yapılarının bakımı-onarımı-rehabilitasyonu
 • Mega tünel uygulamaları, maden hazırlık işlerinde tünelcilik uygulamaları

Değerli katılımcıların, sempozyumun çeşitli temaları ile ilgili özet göndermelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Özetler en az 300 en çok 500 kelime olmalıdır; başlık, yazar isimleri ve kurumları ile e-mail adresleri belirtilmelidir. Sempozyumun resmi dili İngilizce’dir. Tüm sunumlar Türkçe’ye simultane tercüme edilecektir.