3. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI

Tünelcilik Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 13.30’de Maslak Hilton Hotel’de yapılmıştır. Toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nuh Bilgin tarafından açılmıştır.


Atatürk ve Şehitler için yapılan  saygı duruşundan sonra toplantıyı yönetmek üzere Başkanlık Divanı seçimi yapılmış, Başkanlık Divanı’na; Sn. Özgür Savaş Özüdoğru, Divan Başkan Vekilliği’ne Sn. Murat Hızel ve Divan Katip Üyeliği’ne Sn. Faraz Shoaee Sarbanghali oy birliğiyle seçilmiştir.


Divan Başkanı, gündem konularını görüşmeye açmış, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporları, gelecek dönemin bütçesi ve çalışma programı görüşülerek yapılan oylamayla kabul edilmiştir. Genel Kurulda 2019 yılından başlamak üzere Tünelcilik Derneği kişisel üyelik aidatları aylık 10 TL/ay (Yıllık 120 TL), Tüzel Üye Aidatı aylık 150 TL/ay (Yıllık 1800 TL) olarak belirlenmiştir.


2019-2021 dönemi için seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.